Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2015

Thứ Năm, 24 tháng 12, 2015

Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015

Thứ Ba, 22 tháng 9, 2015

[2S][Vietsub + Kara][MV] Back Seat - JYJ

Download

Online

Credit: Subbed by 2S Subbing Team
~♥~ Lee Sammy
 & Trang Tran ~♥~
Do not take out without my permission.

[2S][Vietsub + Kara][MV] Flower - XIA

Download

Online

Credit: Subbed by 2S Subbing Team
~♥~ Lee Sammy
 & Trang Tran ~♥~
Do not take out without my permission.

Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2015

[2S][Vietsub + Kara][MV] Champagne - U-Know Yunho

Download

Online

Credit: Subbed by 2S Subbing Team
~♥~ Lee Sammy
 & Phuong Duong  & Trang Tran~♥~
Do not take out without my permission.

Thứ Năm, 23 tháng 7, 2015

[2S][Vietsub + Kara][MV] Rise As One - Max ChangMin

Download

Online

Credit: Subbed by 2S Subbing Team
~♥~ Lee Sammy
 & Phuong Duong  & Trang Tran~♥~
Do not take out without my permission.

By :
Free Blog Templates