Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

[2S][Vietsub + Kara][Perf] Proud - Tohoshinki


 Happy 9th Anniversary Our TVXQ!

2
6/12/2003 - 26/12/2012
Download

OnlineCredit: Subbed by 2S Subbing Team
~♥~ Lee Sammy ~♥~
Do not take out without my permission.

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

[2S][Vietsub + Kara][Perf] Eternal - Tohoshinki


Happy 9th Anniversary Our TVXQ!

26/12/2003 - 26/12/2012

Download

OnlineCredit: Subbed by 2S Subbing Team
~♥~ Lee Sammy ~♥~
Do not take out without my permission.


Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

[2S][Vietsub + Kara][Perf] Heart, Mind And Soul - Tohoshinki

 

Happy 9th Anniversary Our TVXQ!

2
6/12/2003 - 26/12/2012

Download

OnlineCredit: Subbed by 2S Subbing Team
~♥~ Lee Sammy ~♥~
Do not take out without my permission.


[2S][Vietsub + Kara][MV] Always There - DBSK

HAPPY TVXQ 9th ANNIVERSARY!!!


Download

OnlineCredit: Subbed by 2S Subbing Team
~♥~ Lee Sammy ~♥~
Do not take out without my permission.

Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

[2S][Vietsub + Kara][MV] Humanoids - DBSK

Effect răng cưa độc quyền, được viết dành riêng cho Humanoids, và chỉ có ở 2S Subbing Team ^^
p/s: Rất cám ơn monmon63100 đã viết effect này cho 2S ^^

Download

OnlineCredit: Subbed by 2S Subbing Team
~♥~ Lee Sammy ~♥~
Do not take out without my permission.

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

[2S][Vietsub + Kara][Perf] Dance Intro + Xiahtic - Xiah JunSu

~♥~ Happy Brithday Kim JunSu ~♥~

15/12/1986 - 15/12/2012

Download

Online


Credit: Subbed by 2S Subbing Team
~♥~ Lee Sammy ~♥~
Do not take out without my permission.

By :
Free Blog Templates